Εν Συντομία[dark](3)

Τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να ξυριστώ;

Τι χρειάζομαι για να ξυριστώ παραδοσιακά; Υπάρχει μια σειρά από αντικείμενα/προϊόντα που είναι είτε προαιρετικά είτε απαραίτητα για να ξ...

Γιατί ν' αγοράσω πινέλο ξυρίσματος ;

Σε τι χρησιμεύει το πινέλο ξυρίσματος; Το πινέλο ξυρίσματος είναι το πιο σημαντικό εργαλείο ξυρίσματος. Καθαρίζει το πρόσωπο, α...

Γιατί μια λεπίδα είναι καλύτερη από πέντε ;

Μία ή πέντε λεπίδες ;         Οι συστημικές πλαστικές ξυριστικές μηχανές με δύο έως πέντε λεπίδες είναι ελκυστικές στο ανδρικό κοινό διό...

Οδηγίες ξυρίσματος

Πολλοί άντρες σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις συστημικές ξυριστικές μηχανές και να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τρόπο ξυρίσματος.  ...

index